Правила прийому дітей  в  заклад 

 Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником освітнього закладу відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11. 07. 2001 р. №2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 р. №305 (із змінами), Статуту дошкільного  закладу, згідно списків, сформованих базою даних реєстру відповідно до черговості реєстрації із врахуванням пільгових категорій дітей, упродовж  поточного року  при наявності вакантних 

місць

   

  Для зарахування дитини до закладу дошкільної освіти необхідно  подати керівнику усі необхідні документи : 

1.      заява батьків або особи, яка їх замінює; 

2.      медична довідка про стан здоров'я дитини; 

3.      довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 

4.      копію свідоцтва про народження дитини; 

5.      для пільгової категорії - документ, що підтверджує пільги. 

        Першочергово зараховуються до дошкільних закладів освіти наступні 

категорії: 

ü   військовослужбовців Збройних Сил України (ч.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20. 12. 1991 р. №2011- ХІІ, із змінами); 

üвійськовослужбовців Служби безпеки України (ст.27 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25. 03. 1992 р. №2229- ХІІ, із змінами); 

üпрокурорів і слідчих прокуратури (ст.49 Закону України «Про прокуратуру» від 05. 11. 1991 р. №1789-ХІІ, із змінами); 

üпрацівників міліції (ст.22 Закону України «Про міліцію» від 20. 12. 1990 р. №565-ХІІ, із змінами); 

üдітям осіб, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п.17 ч.1 ст.20 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ із змінами); 

üдітям, зазначеним у статті 27 Закону №796-ХІІ, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою (п.2 ч.3 ст.30).