АНАЛІТИЧНІ – МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ, ДІТЕЙ ДО  НАВЧАННЯ У ШКОЛІ.

Дошкільний навчальний заклад № 1  «Оленка » 2017р.

 

1.     Кількість дітей, що готуються до школи - 29    

2.     Склад педагогів, що готують дітей до школи:

вихователі :Місяць Л.М., Шеремета Г.Я.

Логопед : Марчук І.Б,

Керівник музичний:Захарчук . Л.М.                                                                   

3.     Групи здоров’я

              І група здоров’я           - 99    %

          ІІ група здоров’я                   - 1     %

          ІІІ група здоров’я                  - 0     %

 

Розвиток фізичних умінь та навичок.

Загартувальні процедури: Загартувальні процедури проводяться згідно планів і відповідно до стану здоров’я дітей, враховуючи індивідуальні особливості і ступінь звикання. Проводять повітряні ранки, ходьбу по   килимку, масажі.

Фізкультурно – оздоровча заходи: Опитування дітей показало, що 85  % дітей мають звичку до щоденного виконання ранкової гімнастики в вихідні дні. Проводяться Дні здоров’я, спортивні свята, розваги, тематичні заняття. Працюють доріжки здоров*я.

 

Рухові навички та вміння:

     Вправи з бігу                                                     -        100%

     Вправи з кидання, ловіння                            -        90%  

     Вправи з метання                                              -        90%

     Вправи з повзання, лазіння                           -        100%

     Вправи з рівноваги                                            -       100%

Вправи спортивного характеру:

     Катання на санках                                                  -     100   %

     Катання на велосипеді, самокаті                          -   75   %

     Спортивні ігри ( бадмінтон, городки, баскетбол,

     футбол,хокей)                                                                -   75      %

    

Основи здоров*я:

Фізичне здоров*я                                           -   100   %

Гігієнічні навички                                          -    95     %

Розпорядок дня                                             -    100   %

Харчування                                                     -     95    %

Рухова активність                                           -    100   %

Профілактичні заходи                                     -   95    %

Емоційний комфорт                                       -     100  %

Джерела етноздоров*я                                  -    80   %

Здоров*я та природа                                        -  100     %

Статева ідентифікація та диференціація      - 100  %

 

Безпека життєдіяльності:

     Пожежна безпека                                             -   97  %

     Правила дорожнього руху                               -   95   %

     Безпека в побуті                                               -    95 %

     Поведінка з незнайомими людьми               -  95  %

     Безпека в природі                                             -   95  %

 

    

Соціально-моральний розвиток

Формування основ моральних якостей

Духовне виховання                                                 -   85  %

Взаємини в сім*ї                                                     -   100 %

Ставлення до ровесників та інших людей        -   95 %

Спілкування                                                             -   97 %

Культура в побуті                                                     -   95 %

Поведінка в громадських місцях                        -   97 %

Формування почуття гумору                                  -   95 %

 

Основи правової культури

Право на життя                                                        -  95  %

Право на сім*ю                                                        -   95 %

Право на житло                                                        -   95  %

Право на харчування                                              -   95  %

Право на власну думку                                           -   65  %

Право на захист від фізичного та

     психічного насильства                                         -   65  %

Право на медичну допомогу                                  -    95 %

Право на відпочинок                                                -   95 %

 

    

 

 

Мовленнєвий розвиток

Звукова культура мовлення

Інтонування різних типів речень                                 -85 %

Вимова звуків                                                                   -70  %

Римування слів                                                              -  65 %

Голосні і приголосні звуки                                           - 95 %

 

Зв*язне мовлення

Узагальнюючі слова                                                      -90 %                    

Розрізнення предметів, істот за

характерними ознаками                                              -87 %

Знання і розуміння багатозначних слів                    -70 %

        

Навчання елементів грамоти

Утворення слів                                                             -75 %

Вірне вживання однини і множини                         -90 %

Складання простих, поширени речень

 з прикметниками, означеннями  і  прислівниками     -60 %

 

У нас в гостях книжка

Увага при читанні книги                                              -100 %

Переказування                                                             -80 %

Відповідання на запитання                                       -85 %

 

Мовленнєвий етикет

Етика мовлення                                                             -70%

Чіткість, виразність мови                                             -80%

Складання розповідей                                                - 70%

Пояснювальне мовлення                                            -60%

 

Пізнавальний розвиток

Ознайомлення з довкіллям

Наш дитсадок                                                               - 100  %

Родина, культура родинних стосунків                      -  95%

Предмети побуту та вжитку                                        -  95  %

Праця дорослих                                                            -  90%

Транспорт і засоби зв*язку                                        -   95 %

                                           

  Народознавство

 Українська оселя                                                              -    85  %

 Рідний край                                                                         -    95  %

 Народний одяг                                                                  -    90  %

 Іграшка українська народна                                           -    70  %

 Календарно-обрядові свята                                            -     70  %

 Українська кухня                                                                -    70  %

 Народні ремесла                                                              -     55  %

 

Логіко-математичний розвиток

Знання геометричних фігур                                         -95   %

Просторове розміщення предметів                          -85   %

Назва місяців, днів тижня                                            -90  %

Доба                                                                                   -100 %

Лічба в межах 10                                                          - 100 %

Утворення нового числа +1                                       -  95 %

Знання цифр                                                                -  90 %

Складання прикладів на додавання   і

 віднімання за малюнками і практичними  

діями                                                                              -      80%

 

Ознайомлення з природою

Природа навколо нас  (вода, повітря, грунт)             -80     %

Основні відомості про рослини  і тварини                 - 95   %

Взаємозв’язок людини з природою                            -80   %

Охорона природи і природо користування                -80    %

Екологія і здоров’я                                                            -70    %

Природа космосу                                                             -  60   %

 

4. Аналіз  рівня психологічної готовності до

школи.

Методика Керна – Йерасека -  29 дітей

1. Тестова бесіда.

Шкільно - зрілі

Середньо - зрілі

Незрілі

20

7

1

 

2. Орієнтований тест шкільної зрілості

Вище

за середнє

Середні

Нижче

середнього

Низький

10

11

4

1

 

3. Орієнтований тест шкільної зрілості

            ( вербальне мислення) 

Дуже високий

Високий

Середній

Нижче середнього

Низький

4

6

11

4

1