Ліцензія  на  провадження  освітньої діяльності

( Силка буде)

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

 

22 червня2015року                                         Славута                                                  №125         

 

 Про пiдсумки атестаційної  експертизи

дошкiльного навчального закладу№1 «Оленка»

 Славутської мiської ради Хмельницької областi

 

Вiдповiдно Порядку державної атестацiї дошкiльних, загальноосвiтних, позашкiльних навчальних закладів», затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України від 30 сiчня 2015 року № 67, зареєстрованого в Мiністерствi юстицiї України 14 лютого2015 року за № 173/26618, за результатами державної атестації  дошкiльного навчального закладу (дитячий -садок)№1  «Оленка» мiста Славута Хмельницької, яка проводилась з 25 травня 2015 року по  12 червня 2015, на пiдставi аргументованого висновку, рекомендацiй, колегiального рiшення атестаційної  комісії  управлiння освiти виконавчого комiтету Славутської  міської  ради вiд 18.06.201 5 року, протокол №2

НАКАЗУЮ:

1.Визнати атестованим дошкiльний  навчальний  заклад № 1 « Оленка» Славугської  міської ради Хмельницької областi.

2. Управлiнню освiти виконавчого комiтету Славутської  мiської ради, IМЦ управлiння освіти:

2.1.Довести даний наказ до вiдома завідувача дошкiльного навчального закладу №1 «Оленка» Бронiч А.П.                                                                                               до 24.06.2015 р.

2.2. Взяти на контроль виконання рекомендацiй за наслiдками атестаційної експертизи.                                                                                                                   Постійно

2.3. Надати конкретну допомогу адміністрації  закладу  у розробцi заходiв з виконання рекомендацiй  атестаційної  комісiї.                                                                     До 01.08.20I5р.

2.4. Оприлюднювати результати атестації  дошкільного навчального закладу

№1 «Оленка» Славутської  міської  ради на сайтi управлiння освiти.        Червень 2015 р.

3.. Завiдувачу дошкiльного навчального закладу №1 «Оленка» Броніч А.П.:

3.1. Пiдсумки атестації, висновки та рекомендацiї  експертної  комісії  взяти до неухильного виконання.                                                                                                          Постійно

3.2. Довести до вiдома працiвникiв закладу та батьківської  громадськостi висновки та рекомендацiї  атестацiйної комісії . Розробити заходи щодо усунення виявлених недолiкiв обговорити їх на засiданнi педагогічної  ради. До 01.09.2015р.

4. Координацiю роботи по виконанню  наказу покласти на заступника начальника управлiння Вiсик ТА., контроль залишаю за собою.

Начальник управлiння освiти                                                    Е.М.Перепелиця

Заступник начальника

управлiння освiти                                                                           ТА. Вiсик

22.06.2015

З наказом ознайомлено:  А.П.Бронiч

                                           Т.А.Вiсик

 

22.06.2015

Згідно ліцензованого обсягу - 35 дошкільників,

фактично заклад  відвідує -75 дошкільників.